קבוצות הליגה

משחקים, כתובות, שחקנים,טבלה

נוער

נוער על דרום-יורם-אלון שטיין

 לאומית דרום-גל-רועי בן לולו

נערים א

 לאומית מרכז-אבי-אור בן פורת

 ארצית מרכז-סהר-דניאל ינקו

 מחוזית מרכז-יסמין-אדם צ'רנינסקי

נערים ב

 לאומית מרכז-רן-שגב כהן

 מרכז-דקל-ליאור פרג

 מרכז-אגוז-שגב כהן

ילדים א

 לאומית ת"א-נריה-רועי בן לולו

 ת"א-עופר-גל וקנין

 ת"א-ניר-דוד הס

ילדים ב

 ת"א-ברוש-דניאל ינקו

 דן א-הדס-שגב כהן

 דן ב-תמר-ליאור פרג

קטסל א

דן ב-משולם-יניב זבולון

ת"א ג-חצב-דוד הס

קטסל ב

ת"א א-שון-אדם צ'רנינסקי

ת"א א-רימון-דניאל ינקו

דן ב-צביקה-אור בן פורת

 מחוזית ת"א-גפן-שגב כהן

ת"א א-כפיר-אנדרי צ'רנוביץ

 מחוזית דן-חרוב-דוד הס

 מחוזית מרכז-נרקיס-דוד הס