top of page
  מבדקים לליגה חמישי 09.06.2022 באולם הפחים סניפים שייבחנו : אולם-הפחים, שמיר, בן גוריון, קרית שרת
  מבדקים לליגה חמישי 09.06.2022 באולם הפחים סניפים שייבחנו : אולם-הפחים, שמיר, בן גוריון, קרית שרת

יום ה׳, 09 ביוני

|

Holon

מבדקים לליגה חמישי 09.06.2022 באולם הפחים סניפים שייבחנו : אולם-הפחים, שמיר, בן גוריון, קרית שרת

שחקני כיתות ו' - ילידי 2010 – מהשעה 18:00 עד 18:45 שחקני כיתות ז'+ח'-ילידי 2008/9-מהשעה 18:45 עד 19:30 שחקני כיתות ט' - ילידי 2007 - מהשעה 19:30

זמן ומקום

09 ביוני 2022, 18:00 – 20:00

Holon, Ekhad be-Mai St 38, Holon, Israel

פרטים על הארוע

מבדקים ומיונים לליגה לעונת המשחקים 2023/2022

בית הספר לכדורסל של הפועל חולון ממשיך את פעילותו עד ליום .31.07.2020 ,ואנו כבר נערכים לעונת המשחקים

.2022/2023

במסגרת ההכנות של מחלקת הנוער לעונת המשחקים 2023/2022 ,נקיים מבדקים ומיונים לליגה עבור ילדי בית הספר

לכדורסל.

במהלך המבדקים נבחן את מידת ההתאמה של כל שחקן מבית הספר לכדורסל להיות חלק מקבוצת הליגה התחרותית.

מטרת המיונים היא לבדוק את רמתם המקצועית, הפיזית והאתלטית של כל אחד מהשחקנים.

שלבי המבדקים והמיונים :

• שחקנים בכיתות ה' שעולים ל-ו' בלבד , שלא יעברו את שלב המיונים הראשון (שלב א') ו/או שלא יעברו את שלב

המיונים השני (שלב ב') – יוזמנו להשתתף באחת משתי המסגרות:

א. קבוצת עתודה (לשחקנים בכיתות ה' ו-ו' בלבד)

ב. בית ספר לכדורסל

• כל השחקנים בכיתות ו' ומעלה (כיתות ה' שעולים ל-ו' ומעלה) שיעברו את שלב המיונים הראשון (שלב א') , יקבלו

זימון להמשך המיונים – (שלב ב').

שלב המיונים הראשון יתקיים ביום חמישי 09.06.2022 באולם הפחים, רחוב אחד במאי 38 ,חולון

סניפים שייבחנו : אולם הפחים, שמיר, בן גוריון, קרית שרת

ילידי 2010 – מהשעה 18:00 עד 18:45

ילידי 2008 ו- 2009 – מהשעה 18:45 ועד 19:30

ילידי 2007 - מהשעה 19:30

שימו לב !

חובה על כל השחקנים המבקשים להגיע לשלב המיונים הראשון להירשם באתר האינטרנט של הפועל חולון נוער

! 08.06.2022 רביעי ביום ייסגר באתר הרישום/ https://www.hapoelholonnoarbc.com :בכתובת

שחקן שלא יירשם באתר לא יוכל להיכנס למיונים וייאלץ להמתין לתאריך נוסף לקראת תחילת העונה !

בהצלחה לכל השחקנים

שתף ברשתות חברתיות

bottom of page