top of page
  מבדקים לליגה, שלישי 07.06.2022 באולם נאות-שושנים: סניפים: קרית-שרת, גולדה, שרון, יאיר (שמיר), קציר, משה הס, נווה ארזים
  מבדקים לליגה, שלישי 07.06.2022 באולם נאות-שושנים: סניפים: קרית-שרת, גולדה, שרון, יאיר (שמיר), קציר, משה הס, נווה ארזים

יום ג׳, 07 ביוני

|

Holon

מבדקים לליגה, שלישי 07.06.2022 באולם נאות-שושנים: סניפים: קרית-שרת, גולדה, שרון, יאיר (שמיר), קציר, משה הס, נווה ארזים

שחקני כיתות ד' - ילידי 2012 – מהשעה 16:00 עד 17:00 שחקני כיתות ה' - ילידי 2011 – מהשעה 17:00 ועד 17:45 שחקני כיתות ו' - ילידי 2010 - מהשעה 17:45 ועד 18:30

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

זמן ומקום

07 ביוני 2022, 16:00 – 18:30

Holon, Ha-Sigalon St 12, Holon, Israel

פרטים על הארוע

מבדקים ומיונים לליגה לעונת המשחקים 2023/2022

בית הספר לכדורסל של הפועל חולון ממשיך את פעילותו עד ליום 31.07.2022 ,ואנו כבר נערכים לעונת המשחקים

.2022/2023

במסגרת ההכנות של מחלקת הנוער לעונת המשחקים 2023/2022 ,נקיים מבדקים ומיונים לליגה עבור ילדי בית הספר

לכדורסל.

במהלך המבדקים נבחן את מידת ההתאמה של כל שחקן מבית הספר לכדורסל להיות חלק מקבוצת הליגה התחרותית.

מטרת המיונים היא לבדוק את רמתם המקצועית, הפיזית והאתלטית של כל אחד מהשחקנים.

שלבי המבדקים והמיונים :

• שחקנים בכיתות ד' שעולים ל-ה' ושחקנים בכיתות ה' שעולים ל-ו' ומעלה, שיעברו את שלב המיונים הראשון

(שלב א') יקבלו זימון להמשך המיונים – (שלב ב') .

• שחקנים בכיתות ד' שעולים ל-ה' ושחקנים בכיתות ה' שעולים ל-ו' בלבד , שלא יעברו את שלב המיונים הראשון

(שלב א') ו/או שלא יעברו את שלב המיונים השני (שלב ב') – יוזמנו להשתתף באחת משתי המסגרות:

א. קבוצת עתודה (לשחקנים בכיתות ה' ו-ו' בלבד)

ב. בית ספר לכדורסל

• כל השחקנים בכיתות ו' ומעלה (כיתות ה' שעולים ל-ו' ומעלה) שיעברו את שלב המיונים הראשון (שלב א') , יקבלו

זימון להמשך המיונים – (שלב ב').

שלב המיונים הראשון יתקיים ביום שלישי 07.06.2022 באולם נאות שושנים, רחוב הסיגלון 12 ,חולון

סניפים שייבחנו : קרית שרת, גולדה , שרון, יאיר )שמיר(, קציר, משה הס, נווה ארזים

 ילידי 2012 – מהשעה 16:00 עד 17:00

ילידי 2011 – מהשעה 17:00 ועד 17:45

 ילידי 2010 - מהשעה 17:45 ועד 18:30

שימו לב !

חובה על כל השחקנים המבקשים להגיע לשלב המיונים הראשון להירשם באתר האינטרנט של הפועל חולון נוער

! 06.06.2022 שני ביום ייסגר באתר הרישום/ https://www.hapoelholonnoarbc.com :בכתובת

שחקן שלא יירשם באתר לא יוכל להיכנס למיונים וייאלץ להמתין לתאריך נוסף לקראת תחילת העונה !

בהצלחה לכל השחקנים

שתף ברשתות חברתיות

bottom of page